Статистически анализ в социологически, икономически и бизнес изследвания

Χ

Предговор

Съдържание

Учебникът може да се закупи от книжарницата на УНСС.


Comments are closed.