Публицистични статии

Χ

Харалампиев, К. Аномалия ли е ниската избирателна активност? offnews.bg, 2022

Харалампиев, К., Г. Димитров. Американците ги стигнахме, но междувременно почти всички африканци са преди нас – по здравеопазване. offnews.bg, 2020

Найденов, Г., К. Харалампиев. Бащи и синове – 30 години по-късно! Вестник „Нова зора“, 2020

Димитров, Г., К. Харалампиев. Хан Соло – ректор! offnews.bg, 2019

Димитров, Г., К. Харалампиев, А. Плачкова. Кой печели корупционната надпревара в ЕС. Вестник „Капитал“, 2014

Димитров, Г., К. Харалампиев, Л. Тонева-Методиева. Европейският съюз не бива да капитулира. Вестник „Капитал“, 2013

Харалампиев, К. Агенциите рядко грешат умишлено. Вестник „Кеш“, 2007


Comments are closed.