Beta.Di

Χ

Beta.Di е софтуер за изследване на връзки между качествени признаци от гледна точка на бейсовската статистика.

Download

User Manual


Comments are closed.