Period 8.0

Χ

 

Period 8.0 е малка програмка под DOS, която прави бейсовски спектрален анализ.

Download

User Manual


Comments are closed.