Google Motion Charts

Χ

Всички клъстери:

Първи „западноевропейски“ клъстер:

Първи и втори „западноевропейски“ клъстер:

Първи „източноевропейски“ клъстер:

Първи и втори „източноевропейски“ клъстер:

Първи и втори „западноевропейски“ и „източноевропейски“ клъстер:

Западна Европа:

Източна Европа:

Цялата Европа:


Comments are closed.