Монографии

Χ

(Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, 2021)

(Издателски комплекс – УНСС, София, 2019)

(Издателски комплекс – УНСС, София, 2018)

(Издателски комплекс – УНСС, София, 2015)

(Издателски комплекс – УНСС, София, 2014)

(Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, 2014)

(Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, София, 2012)

(Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, 2012)

(Издателски комплекс – УНСС, София, 2012)

(Съюз на съдиите в България, София, 2010)

(Балкани, София, 2004)

(Балкани, София, 2003)


Comments are closed.