Монографии

Χ

Марков, М., Г. Найденов, В. Атанасова, А. Атанасов, В. Проданов, И. Чалъков, И. Христов, К. Харалампиев, Н. Радев. Българската „социалистическа” държавна собственост. Политикономически анализ. (Издателски комплекс – УНСС, София, 2015)

Найденов, Г., К. Харалампиев. Дългите вълни на Кондратиев при „социализма”. (Издателски комплекс – УНСС, София, 2014)

Димитров, Г., К. Харалампиев, С. Стойчев, Л. Тонева-Методиева. Механизмът за сътрудничество и проверка: споделена политическа безотговорност между Европейската комисия и българските правителства. (Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, 2014)

Стефанова, М., К. Харалампиев, Т. Томова, Е. Калфова, И. Нейков, З. Господинова, П. Петрова, Й. Димитров. Доклад за резултатите от националното изследване на условията на труд в България. (Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, София, 2012)

Димитров, Г., К. Харалампиев, Т. Ангелова, А. Гроздев, З. Георгиева. Политики за наука в Софийския университет „Св. Климент Охридски” (Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, 2012)

Найденов, Г., К. Харалампиев, В. Проданов, П. Пачкова. Клъстерите капитализъм. (Типология и динамика на капиталистическите икономики) (Издателски комплекс – УНСС, София, 2012)

Пушкарова, И., Г. Петрунов, Г. Кирилов, К. Харалампиев. Рискови криминогенни и виктимогенни фактори при децата (Съюз на съдиите в България, София, 2010)

Харалампиев, К. Нетрадиционен поглед върху традиционни статистически проблеми (Балкани, София, 2004)

Харалампиев, К. Трудов потенциал на населението на България (1992-2001) (Балкани, София, 2003)


Comments are closed.